Me

Wellabled Oy on perustettu tukemaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointia työelämässä ja arjessa. Elämän ainutkertaisuus ja sen arvostaminen ovat palvelutoimintamme lähtökohtia. Tilapäisistä haasteista ja vaikeuksista huolimatta elämä on hyvin elämisen arvoinen. Jokaisella on oikeus voida hyvin työssä ja elämässään.

Työhön pystyminen ja arjessa jaksaminen ovat hyvinvoinnin kaksi puolta, joita tuemme palveluissamme yhdenaikaisesti: työhyvinvoinnin tukeminen ulottuu arkeen asti ja elämäntaidon valmennuksen vaikutukset välittyvät myös hyvinvoimiseen työelämässä.Olemme hyvinvoinnin ja pystyvyyden edistämisen asialla.

Yhtäältä haluamme edistää hyvinvointia ja jaksamista (wellbeing) raikkaalla ja kannattavalla tavalla – jalkautumalla asiakkaiden luo työpaikoille, kotiin tai sinne missä yhteistyöstä on eniten hyötyä. Toisaalta kysymys on mahdollistavasta tekemisestä (being able to do) pystymisestä ja voimisesta toivottomiltakin tuntuvien tilanteiden edessä.

Työmme teemme sitoutuneesti, luottamuksella ja myönteisin mielin. Autamme ilolla mahdollisuuksien ja menestystekijöiden etsinnässä, sinulle sopivalla tavalla!