Mentor/Coaching

etsii kanssasi ratkaisuja
* työyhteisössä ilmeneviin yhteistyön ja työn sujuvuuden pulmiin
* työssä jaksamisen ja työpaikalla jatkamisen haasteisiin
* työn ja elämäntilanteen vaikeisiin muutostilanteisiin
* motivoitumiseksi työssä ja menestymiseksi henkilökohtaisessa elämässä.

löytää yhteistyössä kanssasi:
* rakentavia suhtautumistapoja
* uusia näkökulmia
* kannattavia toimintatapoja
* vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.

käsittelee yhteistyössä esimerkiksi:
* työpaikan, työn ja elämäntilanteen myönteisiä muutoksen mahdollistajia
* kykyä, taitoa, tahtoa ja mahdollisuuksia toimia onnistumisen hyväksi
* käytettävissä olevia voimavaroja ja resursseja ratkaista tilanne parhain päin.

Mentor on työn ja arjen tukihenkilö, joka voi auttaa:
* henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi työpaikalla, työssä ja henkilökohtaisessa elämässä
* työyhteisön hyvinvoinnin ja työn sujuvuuden vahvistamiseksi työpaikalla
* työntekijää ja tämän lähimmäisiä kotona ja vapaa-ajalla, myös sairauslomien aikana.

Tilaa mentor työpaikallesi tai työntekijän avuksi kotiin!
Työpaikalla toimiva mentorpalvelu säästää työaikaa ja madaltaa kynnystä keskustella työhön ja elämäntilanteeseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Arkeen ulottuva työn tuki auttaa työntekijää jaksamaan paremmin työssä ja löytämään ulospääsyn keinoja pulmallisessa elämäntilanteessa. Kotiin annettu tuki helpottaa palautumaan sairaudesta ja edistää palaamista takaisin työhön.