Työnohjaaja

Yhteistyössä:
* kirkastetaan perustehtävää ja sen tavoitteita
* tarkastellaan monipuolisesti toisin tekemisen mahdollisuuksia
* etsitään työhön ja yhteistyöhön vaikuttamisen tapoja
* löydetään työmotivaation lähteitä ja työssä onnistumisen tekijöitä
* vahvistetaan olemassa olevaa hyvää työssä, työyhteisössä ja omassa toiminnassa.

Työnohjaus tukee osallistujien ammatillista kehittymistä ja antaa välineitä tavoitteelliseen toimintaan. Työnohjauksen keinoin haetaan eteenpäin vieviä ratkaisuja työn arjen pulmatilanteisiin sekä täsmennetään ja kasvatetaan menestymistä lisääviä tekijöitä. Työnohjaajan kanssa oivalletaan työtä hidastavia ja hankaloittavia tekijöitä sekä etsitään ketterästi keinoja, joilla työn saa sujuvaksi ja yhteistyön onnistuvaksi. Työnohjaaja jalkautuu tekijöiden luokse ja työn äärelle työpaikalle.